Πολυέλαιος Εκκλησίας Βυζαντινός Ορειχάλκινος 9 Φώτων